Jeff Bezos, Giám đốc điều hành, AmazonMark Ralston | AFP | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC PRO.) RBC đã nâng mục tiêu giá của mình trên Amazon vào thứ Hai và cho biết công ty là "người chiến thắng cơ cấu" được sẵn sàng để trở nên mạnh mẽ hơn sau khi công ty đầu tư thực hiện khảo sát mua sắm trực tuyến hàng năm. những người chiến thắng khác từ việc chuyển sang thương mại điện tử onine và đặt tên những cổ phiếu đó cho khách hàng.
Hài
cục sạc
dây chuyền