Mặt nạ được nhìn thấy trên hàng rào của Sở giao dịch chứng khoán New York trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại sàn giao dịch.Lev Radin | Báo chí Thái Bình Dương | Getty Images Chúng ta có trở lại những ngày thứ Sáu tồi tệ không? Quay trở lại tháng 2 và tháng 3, chứng khoán yếu đi một cách đáng tin cậy để kết thúc mỗi tuần, với các nhà đầu tư cho rằng nguy cơ xuất hiện các tiêu đề virus xấu xí vào cuối tuần hơn là phần thưởng cho việc nắm giữ chặt chẽ. Với sự tồi tệ của Covid đếm trên Sunbelt, mối bận tâm hiện tại và lý do cho sự hợp nhất kéo dài hàng tuần của thị trường, chứng kiến một túi không khí thứ Sáu khác. vào cuối quý, vì vậy không thiếu lời giải thích cho việc thị trường chùng xuống vào cuối tháng 6 của nó.
Hài
click xem thêm tại đây nghe
xe điện nghe bạn