Charles Zhengyao Lu.VCG | Getty ImagesLuckin Coffee thông báo hôm thứ Sáu rằng ban giám đốc của họ đang tiến hành cách chức giám đốc và Chủ tịch Charles Zhengyao Lu sau cuộc điều tra nội bộ về một vụ bê bối tài chính. Theo Luckin, đề xuất này được đa số ban giám đốc yêu cầu và dựa trên những phát hiện và khuyến nghị do một ủy ban đặc biệt trình bày. Chuỗi cà phê Trung Quốc cho biết ủy ban đặc biệt dựa trên khuyến nghị của họ dựa trên bằng chứng thu thập được thông qua một cuộc điều tra nội bộ đang diễn ra và về mức độ hợp tác của Lu trong quá trình điều tra. Nhân dân tệ (311,5 triệu USD) trong doanh thu năm 2019. Thông báo này đã khiến công ty nhận được thông báo hủy niêm yết từ Nasdaq. Luckin đã nhận được thông báo hủy niêm yết lần thứ hai vào tuần trước sau khi không nộp báo cáo thường niên. Cổ phiếu củauckin đã tăng hơn 1% trong giao dịch kéo dài. VIDEO0: 0100: 01Xem toàn bộ cuộc phỏng vấn của CNBC với người bán ngắn Carson BlockSquawk Box
chuột máy tính tại đây nhé
hạ long
đi vào màn hình