Một nhân viên của cửa hàng Target thu thập các giỏ hàng để mang vào cửa hàng vào ngày 21 tháng 8 năm 2019 tại Pembroke Pines, Florida.Joe Raedle | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro.) Hai nhà bán lẻ hộp lớn và một doanh nghiệp tạp hóa cấu hình thấp là những người có sức thuyết phục cao của Cowen trong lĩnh vực bán lẻ khi ngành công nghiệp đối phó với những cơn gió lớn từ coronavirus.
vào ô tô tại đây
click xem thêm giá vàng tại đây nhé
xem thêm apply watch nha bạn