Tàu Norwegian Bliss của Norwegian Cruise Line Holdings đã cập cảng Ogden Point Cruise Terminal ở Victoria, British Columbia, Canada, vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 7 năm 2018, James MacDonald | Bloomberg | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Credit Suisse vừa thực hiện một cuộc gọi mua táo bạo đối với một trong những ngành bị thất bại nhất từ đại dịch Covid-19.
vào xem thêm đồng hồ
click vào màn hình nhé
điều hòa nghe