Gần 20 triệu người Mỹ vẫn đang nhận trợ cấp thất nghiệp. Số tiền họ nhận được có thể phụ thuộc phần lớn vào trạng thái mà họ gọi là nhà. Mỗi tiểu bang đều có công thức riêng để xác định phúc lợi dựa trên thu nhập trước đây của bạn. Các phương trình được thiết kế để thay thế một phần thu nhập của bạn, để giúp bạn tiếp tục duy trì và tìm kiếm một công việc khác. Có các khoản thanh toán tối thiểu để giúp những người có thu nhập thấp và mức tối đa được đặt để giữ cho hệ thống bền vững. Séc thất nghiệp trung bình của Hoa Kỳ là 378 đô la vào cuối năm 2019. Dự luật kích thích kinh tế năm 2020 đã thúc đẩy kiểm tra thất nghiệp hàng tuần thêm 600 đô la. Bây giờ, hãy xem video này để xem các tiểu bang trả tiền hàng đầu và so sánh các lợi ích trên toàn quốc. Kẻ lừa đảo thực sự của 'Catch Me If You Can' cho biết trò lừa đảo kinh điển này đang trở lại.
nhà hàng tại đây nha
hạ long nhé
xem thêm Pháp luật